Frågor och Svar

Vilket programmeringsspråk lär ni ut under lägret?

Vi lär ut Python på Programmeringsakademin. Python är ett bra första-språk eftersom det är enkelt att sätta igång och skriva program, men samtidigt är väldigt kraftfullt och används av alla från Google till Spotify. Fun fact: YouTube är skrivet i Python!

Vilka åldrar är Programmeringsakademin till för?

Lägret är avsett för ungdomar i årskurserna 6-9.

Hur gör man med lunch under lägret?

Meningen är att man ska ha med sig matsäck till lägret, men det finns också ofta möjlighet att gå med en ledare och köpa lunch. Hör med projektledaren i din stad hur möjligheterna för att värma mat i lokalen ser ut.

Hur gör man med dator under lägret?

Tanken är att deltagarna tar med sig egen bärbar dator men det är möjligt att det går att låna en. Om ni behöver låna dator så måste Projektledaren i den staden ni ska gå kontaktas innan lägret. Email till Projektledarna finns i fliken “Om oss”

Mitt barn går inte i årskurs 6 än men är intresserad av lägret, kan jag anmäla det ändå?

Av erfarenhet vet vi att deltagare som inte har börjat årskurs 6 ej får ut lika mycket av lägret. Samt att de ofta har svårare att hålla fokus, vilket kan vara störande för övriga deltagare. Därför prioriterar vi anmälningar från de som börjat årskurs 6.