Interaktiv Programmering

Vi på Programmeringsakademin brukar säga att vårt programmeringsläger täcker det mesta som gås igenom på en introduktionskurs i programmering på universitetet. Vår veckokurs kommer ta steget längre och täcka de två sista koncepten som brukar vara med på en universitetskurs, funktioner och klasser. Men det är bara början, under resten av kursen kommer deltagarna att få möjlighet att applicera allt de har lärt sig och skapa egna, stora program. Nedan är en outline över kursens struktur.

Snabbfakta

 • Kursen träffas varje vecka i 2.5 timmar, i 10 veckor

 • Start vecka 10 och avslut vecka 20 med avbrott under påsklovet

 • Kl 18:00 - 20:30 på onsdagar

 • På träffarna går ledarna igenom nytt material och deltagarna för arbeta med uppgifter

 • Deltagarna har alltid tillgång till stödmaterial och uppgifter via vår (egenutvecklade) portal. Portalen är utformad efter kursen och är tänkt att verka som ett komplement till träffarna för att arbeta på egen hand

 • Mellan och (i mån av tid på) tillfällena kommer deltagarna få arbeta med ett eget projekt

 • Basen för projektet är TKInter, vilket är ett paket som tillåter användaren att skapa grafik till deras program

 • TKInter har valts med bakgrund av att det är Pythons standard bibliotek för GUI och det mest använda för grafik i Python. Mer info om TKInter finns här

 • Detta innebär att deltagarna får möjlighet att skapa egna, enkla spel och annat häftigtÖversikt av kursens struktur.

 • Repetition: kursen startar med en repetition av tidigare koncept för att fräscha upp minnet på saker som tagits upp under lägret. Exempel på grundläggande koncept som tas upp är variabler, datatyper, villkor och for-loopar.

 • Funktioner: funktioner är centralt inom programmering för att möjliggöra återanvändning av logik och generalisering. Här kommer kursen dels förklara funktioner som koncept (argument, returer, etc), men även titta på mer spännande koncept såsom rekursiva funktioner. Här ämnar vi även att göra deltagarna bekväma med pseudokod som underlättar för att resonera kring kod.

 • Klasser: klasser och objekt utgör grunden för objekt-orienterade språk, vilket Python bland många andra programmeringsspråk är. Det är därför en naturlig följd efter funktioner och essentiellt för förståelsen för hur objekt-orienterade språk är tänkta att användas. Här går vi därför igenom klasser, objekt men även ytterligare nyttigt såsom dictionaries.

 • TKInter/projektet: efter ovanstående delar kommer GUI-verktyget TKInter presenteras, vilket möjliggör ett mer interaktivt (och roligt!) sätt att utforska programmering på. Parallellt under kursen kommer deltagarna förväntas att jobba med ett eget projekt, förslagsvis spel såsom snake, memory, pussel, etc. Det är vanligt att man börjar med text-baserade spel, men med introduktionen av TKInter kommer deltagarna kunna utöka sina projekt med ett grafiskt interface. Tanken är att projektet ska vara fritt och anpassas efter deltagarens nivå och motivation, och förhoppningen är att fantasin flödar fritt!