Information om programvara:

Snart är det dags för Programmeringsveckan. Under lägret kommer vi programmera i språket Python i en miljö som heter PyCharm. Vi ber er därför att installera båda dessa innan lägret. Nedan följer instruktioner: 

Windows:

Python: 
Gå till:    https://www.python.org/downloads/ 
Klicka på “Download Python 3.6.1”. 
Gå till skrivbordet och skapa en mapp med namn "Programmeringsveckan", spara filen
Kör installationsfilen
Tryck sedan "Install now" och ge programmet de rättigheter det frågar efter
Klicka på close

PyCharm:
Gå till:   https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows
Klicka på “Download” under “Community”
Kör installationsfilen
Klicka nästa
När ni kommer till “Choose Install Location” välj “Browse”, och sedan den mapp ni tidigare skapade. 
Kryssa i rutan under “Create assosiations”, tryck nästa
Tryck “install”
Tryck finish

Mac:

Python:
Gå till:    https://www.python.org/downloads/ 
Klicka på “Download Python 3.6.1”. 
Kör installationsfilen
Tryck "Continue" fyra gånger, sedan "Install" och ge programmet de rättigheter det frågar efter
Klicka på close

PyCharm:
Gå till:   https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=mac
Klicka på “Download” under “Community”
Kör installationsfilen
Dra över PyCharm CE till Applikationer