Återbetalningsvillkor

Nedan följer våra återbetalningsvillkor:

Ångerrätt gäller 14 dagar från köp. 

Vid avanmälan mer än 14 dagar före lägerstart återbetalas 50% av det inbetalade beloppet. 

Vid avanmälan mindre än 14 dagar före lägerstart återbetalas 50% av det inbetalade beloppet mot uppvisande av sjukintyg. Annars sker ingen återbetalning.

Om lägret av någon anledning inte alls blir av återbetalas hela beloppet till lägrets deltagare.